top of page

Passive income

AI.intelligent  Fast money making tool

ระบบการทำงานของโปรแรม Fast money making tool เครื่องมือทำเงิน AI. intelligent โปรแกรมอัจฉริยะระบบการจัดการสร้างรายได้

Fast money making tool

15,000 Plan Advertising Package

15,000 Plan Advertising Package

เงื่อนไขผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมโปรแกรม

1.ชำระค่าโฆษณาติดตั่งแบนเนอร์โฆษณาสินค้าบน สื่อเว็บไซต์  The happiness และพันธมิตร จำนวน 15,000 บาท

2.มอบส่วนแบ่งค่าการตลาด จากการที่มีผู้ซื้อ ซื้อสินค้าผ่านแบนเนอร์โฆษณาสินค้าบน สื่อเว็บไซต์ ของ The happiness และพันธมิตรตามเงื่อไข จำนวนที่ตกลงร่วมกัน 

3.The happiness นำเงินรายได้ค่าโฆษณาที่เรียกเก็บจากผู้ประกอบการ และเงินส่วนแบ่งค่าการตลาดที่ ผู้ประกอบการร้านค้ามอบให้จากการซื้อสินค้าของผู้ซื้อ ผ่านแบนเนอร์โฆษณาสินค้าบน สื่อเว็บไซต์ ของ The happiness และพันธมิตร ตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน นำมาเข้าสู่ระบบการจัดการ Success pay Rotation system เพื่อสร้างรายได้กลับคืนให้ผู้ซื้อสินค้าผ่านสื่อของ The happiness และพันธมิตร และ สร้างรายได้ให้แก่ร้านค้าผู้ประกอบการเองด้วย จากระบบ Rotation system ของ The happiness และยังเป็นการสร้างการเติบโตของฐานเครือข่ายลูกค้าที่มั่นคงให้แก่ ร้านค้าพันธมิตร

สมาชิกผู้ซื้อสินค้าผ่านระบบจะได้ส่วนแบ่งรายได้จากยอดรวมการซื้อทั่วโลกผ่านระบบ The happiness ผ่านข่องทาง  Affiliate user

อายุการดำเนินการนำแบนเนอร์มาติดตั่งมีเวลา 12 เดือน นับจากวันชำระเงินเข้าร่วมโปรแกรม อายุการใช้งานมีเวลาตลอดอายุที่ร่วมโปรแกรมมอบส่วนแบ่งค่าการตลาดเพื่อดำเนินการตามระบบ Success pay Rotation system

 

 

รับรายได้  รหัส package 97  Advertising

 

ส่วนแบ่งเงินกำไรตรงจากค่าโฆษณารับส่วนแบ่งทุก User ที่มี Package Advertising  ได้จากค่าโฆษณาของ สินค้า หรือ บริการผ่าน สื่อโฆษณา The happiness และรายได้จากการซื้อสินค้าจากทั่วโลกผ่าน พันธมิตร The happiness ในระบบ Affiliate program 

Fast money making tool 15,000B best product 

เครื่องมือทำเงิน AI. intelligent โปรแกรมอัจฉริยะระบบการจัดการสร้างรายได้

รางวัลพิเศษมอบให้สำหรับ Affiliate ผู้โปรโมทร้านค้า สินค้า จากพันธมิตรตามขั้นตอนการแนะนำของคู่มือการสร้างฐานเครื่อข่ายผู้บริโภค และได้รับผลตอบรับตามเป้าหมาย

รางวัลนี้มิใช่ส่วนหนี่งของแผนการตลาดของบริษัท เป็นเพียงรางวัลที่ตอบแทนให้แก่ผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของการขยายฐานผู้บริโภคที่มั่นคงให้แก่ร้านค้าพันธมิตร

ระบบการจัดการ Rotation system plan โปรแกรมระบบการจัดการบริหารรายได้ รายจ่ายด้วย AI. intelligent โปรแกรมอัจฉริยะ สร้างรายได้ที่ยั่งยืนจากทุกการใช้จ่าย  ด้วยการร่วมมือกันระหว่าง Yes the happiness ร่วมกับ Partner (พันธมิตร) การจัดการคำนวนสร้างรายได้ Package สร้างรายได้ตามระบบที่กำหนดจากค่าการตลาดที่ระบบได้รับจากพันธมิตรทางการค้า ประกอบด้วย Package ดังนี้

รางวัลพิเศษ

package 97 ,package 31  ,package  40  ,package  43​

รหัส​ package Advertising สิทธิ์รับรายได้ 

1. รหัสอ้างอิง 3000 บาท 

2  รหัสผู้สมัครใหม่รับทันที 1000 บาท เพื่อระบบนำไปพัฒนารายได้ตามแผน Rotationเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคง และมากขึ้น

​3  ส่งรายได้ขึ้นบนสายการแนะนำ  ผู้แนะนำติดตัว 1000 บาท  ,2000 บาท , 600 บาท , 500 บาท   ,500 บาท  ,500 บาท , 500 บาท  ,500 บาท   รวม 8ชั้น     

​4  ส่งรายได้ขึ้นรหัสอ้างอิงบนสายอัพไลน์ 200 บาท 11 ชั้น 

5  package Advertising (500) คำนวนจ่ายทุกรหัส  package Advertising ที่เกิดขึ้นใหม่ของวันนั้นรวมกันทุกรหัสในระบบ คำนวนเวลา 24.00 รหัส package Advertising  รับรายได้สูงสุดถึง 0.01 - 400 บาท/วัน

6  package 31  40  43  (133)

7 200 pv.

ถอนเงินรายได้ขั้นต่ำ 3000 บาท ทุกครั้งที่ถอนต้องมีเงินเหลืออยู่ในระบบ 1200 บาท  ถอนได้วันละ 1 ครั้ง

**ตารางการคำนวนรายได้ที่แสดง เป็นรายได้การคำนวนตัวอย่าง ตามระบบ Success pay Rotation system เท่านั้น จำนวนรายได้จะขึ้นอยู่กับ จำนวนร้านค้าที่เข้าร่วมโปรแกรม รวมกับยอดการซื้อ Fast money making tool และซื้อสินค้าจากผู้ซื้อผ่านระบบพันธมิตร**

การยกเลิกระบบ ROI.

เพื่อเป็นการป้องกันการเสื่อมเสียแก่บริษัท การเข้าใจในเจตนารมภ์ที่ผิดของเหตุผลของการให้เงินส่วนแบ่งผลกำไร 500 บาท แก่สมาชิกทุกคนทั้งระบบรายวันเพื่อให้ทุกคนมีส่วนได้รับเงินส่วนแบ่งค่าการตลาดทั่วถึงแก่ทุกคนโดยมีสิทธิ์ได้รับตลอดไปของการเป็นสมาชิก แต่เนื่องจากมีการแปลเจตนารมภ์ที่ผิดไป ซึ่งอาจเป็นการทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย บริษัทจึงขอยกเลิกรายได้ในส่วนของระบบ ROI. ตั่งแต่วันที่ 16/11/2562 เป็นต้นไป

เงินจำนวน 500 บาทที่ระบบจ่ายไปในระบบ ROI. ระบบจะนำไปเพิ่ม 500 PV. .ในระบบสมาชิกต่อไปซึ่งบริษัทเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ได้มากกว่าระบบ ROI. และเป็นการป้องกันความเสียหายซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตจากการมีการจ่ายรายได้ในระบบ ROI.อยู่

หมายเหตุการใช้ระบบของ Yes group เป็นเครื่องมือสร้างโอกาส สร้างความมั่นคงของชีวิต ระบบของ Yes group เป็นเครื่องมือสำหรับสร้างเครือข่ายผู้บริโภคผสมกับระบบ AI. การจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อให้ทุกคนสามารถสร้างความสำเร็จได้แบบง่ายๆด้วยการยอมรับระบบ ส่งต่อโอกาสสร้างเครือข่ายจากคนที่เรารัก ส่งต่อโอกาส สร้างเครือข่ายความรักความหวังดีอย่างจริงใจความสำเร็จจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ มั่นคง

ไม่เหมาะกับคนที่จะมานั่งรอโอกาสจากการทำงานของคนอื่น และถ้าทำความเข้าใจสักนิดทุกคนจะรู้ว่าความสำเร็จรายได้อย่างไร้ขีดจำกัดมันเกิดขึ้นได้จริงที่ Yes group ด้วยการ ทำความเข้าใจเบื้องต้น ยอมรับระบบ และทำตามระบบแบบง่ายๆที่ทุกคนทำได้ ทำทันที เมื่อสมาชิกมีรายได้ Yes group มีพันธมิตรที่มีสินค้าจำนวนมากครบทุกความต้องการของชีวิต ซื้อในราคาที่ถูกกว่า สร้างรายได้ สร้างการเติบโตของเครือข่ายอย่างมั่นคง เป็นการใช้ชีวิตแบบที่ทุกคนต้องการ ใช้ชีวิตแบบมีความสุขทุกการใช้จ่ายสร้างรายได้ความมั่นคงให้ทุกคน

 

ตัวอย่างรายได้ทั้งระบบในโปรแกรมการโปรโมทร้านค้าระบบ Affiliate Gateway จากระบบ แนะนำ Affiliate user  5 user ตลอดสาย

แผน.jpg
9,765,625,000
AFFLIATE
AFFLIATE
bottom of page