top of page

การซื้อสินค้าผ่านร้านค้าในระบบออนไลน์ จากร้านค้าหรือ เว็บไซต์ผ่านระบบ Yesgroup 

 

วิธีซื้อสินค้าเพื่อให้ได้สิทธิ์

สมาชิกต้องแน่ใจว่าซื้อผ่านเว็บไซต์ หรือ แอ็ป ของ Yes เท่านั้น

หมายเหตุเกี่ยวกับ Rewards

ระบบจะทำการอัพเดทรายการสั่งซื้อของคุณภายใน 72 ชั่วโมง ร้านค้าจะทำการตรวจสอบการสั่งซื้อของคุณก่อนจะยืนยันยอดคะแนนสะสม ไมลส์เดินทาง หรือแคชแบ็คในบัญชีของคุณ ซึ่งระยะเวลาในการตรวจสอบและยืนยันรายการสั่งซื้อนั้นจะขึ้นอยู่กับร้านค้านั้นๆ (ระยะเวลาตรวจสอบจะเริ่มเมื่อช่วงการคืนสินค้า และยกเลิกสินค้าสิ้นสุด) 

รอรับการ Active วันที่ 24 ของเดือนถัดไป หลังการซื้อสมบูร์ณ ชำระราคา ไม่มีการคืนสินค้า และ ซื้อผ่านระบบ Yes group อย่างถูกต้อง 

 

 

 

เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับสิทธิ์​

เพื่อมั่นใจว่า สิทธิ์ ของคุณได้รับการติดตาม :

  • กลับมาที่หน้า Yesgroup แล้วเลือกไปที่ ร้านค้าที่ต้องการซื้อ ทุกครั้งที่คุณทำการสั่งซื้อใหม่

  • โปรดใช้โค้ดที่ได้รับการยืนยันจากYesgroup เท่านั้น

  • เพื่อให้ได้สิทธิ์  LAZADA ซื้อผ่าน APP. บนมือถือเท่านั้น

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

  • Yesgroup ต้องเป็นลิงค์ล่าสุดที่ท่านคลิก ท่านจะหมดสิทธิ์รับสิทธิ์หากท่านคลิกลิงค์เว็บไซต์อื่นหลังจากนั้น

  • ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องระหว่างการชำระเงิน คลิกเลือกร้านค้าผ่าน Yesgroup และเริ่มต้นการเลือกซื้อสินค้าอีกครั้งเพื่อรับประกันว่าท่านอยู่ในระบบเงินคืน

  • กลับมาเข้าร้านค้าผ่านหน้าเว็บไซต์ของ Yesgroup ทุกครั้งที่ท่านจะทำการซื้อขาย. เช่น สำหรับการซื้อขาย 3 ครั้ง ท่านต้องคลิกเลือกร้านค้าจากหน้าเว็บไซต์ Yesgroup  เมื่อท่านสำเร็จการซื้อขาย และประสงค์จะทำการซื้อขายรายการต่อไป

จะไม่ได้รับสิทธิ์

  • การซื้อบัตรของขวัญ

  • การคืน, เปลี่ยน, ยกเลิกการซื้อสินค้า

  • เมื่อซื้อสินค้าบนแอพพลิเคชั่นของร้านค้า

  • การใช้โค้ดส่วนลดจากบริษัทอื่น เช่นบัตรเครดิต,ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ

การซื้อสินค้าผ่านร้านค้าในระบบออนไลน์ จากร้านค้าหรือ เว็บไซต์ผ่านระบบ Yesgroup ร้านค้าจะมอบ pv เพื่อคำนวนส่งรายได้ตามระบบของ Yesgroup จำนวน pv ที่ร้านค้ามอบเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนดเอง โดยร้านค้าสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวน pv ที่มอบให้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ Yesgroup ทราบ

bottom of page