top of page
yhu8ojz600yfaceyrocq_400x400.png

บริการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน

สำหรับการสั่งซื้อสินค้าผ่าน บิ๊กซี ช้อปปิ้งออนไลน์ และมียอดสั่งซื้อมูลค่าตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป(หลังหักส่วนลดแล้ว) และอยู่ในพื้นที่ให้บริการที่ทางบิ๊กซีกำหนด

 1. พื้นที่ให้การจัดส่ง กรุงเทพฯ และปริมณฑล (สมุทรปราการ, นนทบุรี, ปทุมธานี) เชียงใหม่, ภูเก็ต, พัทยา

 2. สถานที่จัดส่งอยู่ภายในเขตพื้นที่บริการโดย รอบไม่เกิน 25 กิโลเมตร (จากสาขาที่จัดส่ง) หรือตามเงื่อนไขที่ทางบิ๊กซี ช้อปปิ้งออนไลน์กำหนด

 3. บิ๊กซี ช้อปปิ้งออนไลน์ มีรอบในการจัดส่ง 4 รอบ

     •  10:00 – 12:00 น.

     •  12:00 – 14:00 น.

     •  16:00 – 18:00 น.

     •  18:00 – 20:00 น.

 

หมายเหตุ สำหรับใบสั่งซื้อที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะเลือกรอบการรับสินค้าได้ตั้งแต่ 16:00-20:00 น. เท่านั้น ตามข้อกำหนดของกฎหมาย

4.เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าทุกท่านได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง พนักงานจัดส่งสินค้าจะใช้เวลาในการบริการส่งสินค้าไม่เกิน 20 นาที/ใบสั่งซื้อ/ท่าน การจัดส่งสินค้าตามรูปแบบที่พักอาศัย

     •  สถานที่รับสินค้าเป็นบ้านพักอาศัย พนักงานจัดส่งสินค้าจะจัดส่งที่ประตูหน้าบ้าน

     •  สถานที่รับสินค้าเป็นอาคารสำนักงาน, คอนโด พนักงานจัดส่งสินค้าจะจัดส่งที่เคาน์เตอร์ต้อนรับของทางอาคาร (reception).

     •  สถานที่จัดส่งแฟลต, อพาร์ตเมนต์ พนักงานจัดส่งสินค้าจะจัดส่งสินค้าที่ชั้น 1 ของอาคารเท่านั้น.

5.การจัดส่งสินค้ากลุ่มเครื่องปรับอากาศ และสินค้าที่มีการติดตั้ง

     •  ราคาที่แสดงในเว็บไซต์จะไม่รวมค่าบริการในการติดตั้ง รวมไปถึงอุปกรณ์พิเศษเพิ่มเติม(ถ้ามี)

     •  วันที่ติดตั้ง จะขึ้นอยู่กับการนัดหมายของพนักงานติดตั้ง และลูกค้า

     •  ท่านจะได้รับการโทรนัดหมาย จากพนักงานติดตั้งตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าแจ้งไว้ในขั้นตอนการสั่งซื้อ

     •  ระยะทางในการจัดส่งสินค้า 25 กิโลเมตร (นับจากที่ตั้งสาขาที่ทำการจัดส่ง) กรณีท่านอยู่นอกพื้นที่การจัดส่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อ โดยจะไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

 

วิธีการรับสินค้า(จัดส่งสินค้าถึงบ้าน)

 1. พนักงานจัดส่งสินค้า ติดต่อลูกค้าตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ในขั้นตอนการสั่งซื้อ

 2. แสดงใบสั่งซื้อ แบบพิมพ์ หรือ E-mail คู่กับบัตรประชาชน (โดยชื่อผู้รับสินค้าจะต้องตรงกับใบสั่งซื้อ) เพื่อยืนยันการรับสินค้า

 3. ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า

 4. พนักงานจัดส่งสินค้า ส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า

 5. ลูกค้าชำระค่าสินค้า ด้วยเงินสด หรือบัตรเครดิต

 6. เซ็นรับสินค้าในใบสั่งซื้อ(สาขาเก็บไว้เป็นหลักฐานในการรับสินค้า)

 7. ลูกค้ารับสินค้า

   

ค่าบริการจัดส่ง

 • บริการจัดส่งสินค้าฟรี เมื่อซื้อสินค้าครบ 1,500 บาทขึ้นไป(หลังหักส่วนลดแล้ว) และอยู่ในพื้นที่ให้บริการที่ทางบิ๊กซีกำหนด เท่านั้น 

 • กรณีซื้อสินค้าบิ๊กซี ผ่าน www.bigc.co.th ตั้งแต่ 1 - 500 บาท พร้อมเลือกบริการจัดส่งสินค้า บริษัทฯ จะคำนวนค่าบริการจัดส่ง 79 บาท / ใบสั่งซื้อ (ให้บริการเฉพาะพื้นที่ให้บริการเท่านั้น)

 • กรณีซื้อสินค้าบิ๊กซี ผ่าน www.bigc.co.th ตั้งแต่ 501 - 1,500 บาท พร้อมเลือกบริการจัดส่งสินค้า บริษัทฯ จะคำนวนค่าบริการจัดส่ง 59 บาท / ใบสั่งซื้อ (ให้บริการเฉพาะพื้นที่ให้บริการเท่านั้น)

bottom of page