top of page

6-person Team
SUCCESS
Go to Freedom

SUCCESS PROGRAM
ROTATION SYSTEM


ข้อมูลเพิ่มเติม 
สร้างความมั่นคงตลอดชีวิตจากการซื้อระบบครั้งเดียว 199 บาทตลอดชีวิต
ด้วยระบบรับรายได้ไร้ขีดจำกัดเหนือองค์กร  ROTATION SYSTEM  ระบบแบ่งปันหนึ่งเดียวของโลก

ระบบ เดอะ แฮปปี้เนส คือระบบประมวลผลค่าการตลาดจากร้านค้าพันธมิตรทั้งระบบ
ที่จะส่งรายได้ฟรีตลอดชีวิตคืนให้กับลูกค้าที่ซื้อระบบกระเป๋าเงินออม 199 บาท เท่านั้น จากผู้แนะนำ
ซึ่งสมาชิกใหม่สามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินทันที ด้วยสิทธิ์ขอรับรายได้เหนือองคค์กรทั้งระบบ
โดยมีกติการดั่งต่อไปนี้

สมาชิกใหม่ พาคนที่เรารักอีก 5 คน ซื้อระบบ 199 บาท ครั้งเดียว สมาชิกใหม่ได้รับสิทธิ์พิเศษ แจ้งขอรับรหัสโรเตชั่นฟรี มูลค่า 199 บาท จากบริษัท โดยระบบจะออกรหัสประจำตัวรหัสที่สองให้กับสมาชิกใหม่ฟรีทันที ซึ่งจะเป็นรหัสที่รองรับรายได้ไร้ขีดจำกัดเหนือองค์กร โดยมีกติการรักษาสิทธิ์รับรายได้ฟรีไปตลอดชีวิต 3 ขั้นตอน คือ

1. เมื่อท่านได้รับรหัสพิเศษ Rotation นับ 24 ชั่วโมงในวันถัดไป ระบบจะมีนาฬิกาสีเขียวแจ้งกำกับ ระบบขอให้สมาชิกรหัสโรเตชั่นฟรี แนะนำสมาชิกใหม่ เพื่อให้เป็นชั้นที่ 1 จำนวน 5 คนภายใน 24 ชั่วโมง

2. ระบบขอให้ สมาชิกใหม่ทั้ง 5 คนที่เรารัก ส่งต่อ 5 คนที่เค้ารักอีก 5 คน เพื่อให้มี 25 คนใหม่ในชั้นที่ 2 ภายใน 5 วัน

3. ระบบขอให้ 5 คนแรกในข้อที่ 1 ขึ้นโรเตชั่น เพื่อขอรับสิทธิ์รับรายได้เหนือองค์กร หรือสมากชิกใหม่ทั้ง 25 คนใหม่ ส่งต่อ 5 คนใหม่ที่เค้ารัก เพื่อให้มี 125 คนใหม่ในชั้นที่ 3 ภายใน 30 วัน นับจากวันได้รับรหัสโรเตชั่น

เมื่อสมาชิกทำครบคุณสมบัติทั้ง 3 ข้อ สมาชิกแจ้งขอรับสิทธิ์ผ่านลิงค์เพื่อขอรหัสโรเตชั่นรหัสที่ 2 ฟรีจากบริษัท โดยนำสมาชิกใหม่ 5 คน มารับสิทธิ์ภายใน 24 ชั่วโมง เช่นเดียวกับการขอรหัสโรเตชั่นที่ 1

เมื่อสมาชิกใหม่ทุกท่าน ส่งต่อระบบแบ่งปันกระเป๋าเงินออมตลอดชีวิตครบ
ท่านจะได้รับสิทธิ์รับรายได้ไร้ขีดจำกัดตามเงื่อนไขของระบบ
โดยระบบ เดอะ แฮปปี้เนส ไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการใด ๆ เพิ่มทั้งสิ้น ไปตลอดชีวิต

สิทธิ์พิเศษของสมาชิกเมื่อขอรับรหัสโรเตชั่น
รหัสโรเตชั่น คือกระเป๋ารับรายได้ฟรี ที่ถูกจัดวางอยู่เหนือองค์กร 
ซึ่งทำให้ทุกคนที่ขอรหัสพิเศษเข้าถึงรายได้ 10 ชั้นในระบบสำเร็จเร็วขึ้นจากองค์กรเดิมที่มีอยู่ก่อนหน้า
โดยระบบจะช่วยผลักดันความสำเร็จของผู้ซื้อระบบ โดยนับจากวันที่สมาชิกได้รับรหัสโรเตชั่นฟรี

ระบบจะประมวลผลรหัสโรเตชั่นฟรีในระบบที่ไม่ได้ขยายสายงานตามเงื่อนไข
ซึ่งอาจทำให้การเติบโตสายงานของสมาชิกไม่เป็นไปตามเป้าหมายในการเดินสู่ความสำเร็จของท่านและขององค์กร

นับถอยหลัง 100 วัน     หากครบ 100 วันไม่มี รหัสสายงานแนะนำครบ   4 ลำดับชั้นเต็มที่ 5  25  125  625 ที่มี  package   31   40  43  99 ครบทุกรหัส  ระบบจะทำการ block commission ทั้งนี้ก่อนครบเวลา 12 เดือนหากรหัส rotation ที่ถูกระบบ block commission สามารถพัฒนาสายงานแนะนำครบ  4 ลำดับชั้นเต็มที่ 5  25  125  625 ที่มี  package   31   40  43  99 ให้แจ้งมายังบริษัทเพื่อขอยกเลิกการ block commission รหัส rotation ที่ถูกระบบ block commission

ผู้ถือครองรหัส Rotation นับตั่งแต่ได้รับรหัส Rotation ฟรี จนครบเวลา 12 เดือน ไม่สามารถพัฒนาสายงานแนะนำ จำนวน 5 สายงาน 4 ลำดับชั้นเต็น ระบบจะทำการเพิกถอนสิทธิ์การถือครอง นับจากวันเพิกถอนสิทธิ์ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรหัส  Rotation ที่ถูกเพิกถอน ผู้ถูกเพิกถอนสิทธิ์จะไม่สามารถใช้ หรือ ถอน หรือ กระทำการใดๆเพื่อเป็นประโยชน์ของตนทุกกรณี

ตั่งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 รหัสโรเตชั่นที่ถูกย้าย จะมีคำว่า ยก อยู่หน้าชื่อ ( เช่น ยก/ สมจิต ) ท่านจะมีสิทธิ์ขอรหัสโรเตชั่นใหม่ โดยเสียค่าใช้จ่าย 199 บาท เพื่อทำคุณสมบัติ แต่ต้องมี 5  ใหม่เท่านั้น จะใช้คนเดิมที่อยู่ในระบบไม่ได้ เพื่อขึ้นไปขอสิทธิ์โรหนึ่ง   รหัสโรเตชั่น 1 เดิม ที่ถูกย้ายจะคงอยู่ในตำแหน่งเดิมที่ถูกย้ายมา

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 สมาชิกใหม่ที่ซื้อระบบ 199 บาท เพื่อรอรับค่าการตลาดจากบริษัทตามเงื่อนไขของระบบ หากท่านไม่ได้แนะนำสมาชิกใหม่สายการแนะนำครบ 5 คน ภายใน 15 วัน ระบบจะสงวนสิทธิ์การรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรหัสที่ไม่ผ่านเงื่อนไขดั่งกล่าวทุกกรณี โดยจะนำผลประโยชน์ในรหัสนั้นๆ ไปใช้ในการทำโปรโมชั่นมอบให้กับร้านค้า และโปรโมชั่นมอบให้แก่ลูกค้าของร้านค้าพันธมิตร ระบบ เดอะ แฮปปี้เนส โดยสมาชิกนั้นจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ นับจากวันที่ขาดคุณสมบัติ หรือระบบจะยกเลิกรหัสดังกล่าว เพื่อไม่เป็นการขัดขวางการเติบโตของการทำงานของระบบเพื่อความสำเร็จของผู้ใช้เครื่องมือนี้อย่างถูกต้อง  ทั้งนี้ใช้บังคับเฉพาะสมาชิกที่ชื้อแพลตฟอร์ม 199 บาทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เท่านั้น    เจ้าของรหัสที่ถูกยกเลิกสามารถขอรหัสได้ใหม่ผ่านช่องทางนี้ฟรี
  https://www.thehappiness.biz/site/invite?rc=6353937  หากมีความประสงค์ใช้งานในส่วนของโปรแกรมการจัดการร้านค้า หรือต้องการใช้งานระบบเพื่อโอกาสรับรายได้ตามระบบ และยินดีใช้งานระบบตามเงื่อนไขความสำเร็จ

ระบบ.jpg

การคำนวนการจัดการค่าการตลาดที่ร้านค้าพันธมิตรมอบให้ผ่าน การจัดการของโปรแกรม Happiness Program โดยร้านค้าเป็นผู้กำหนดเอง

ตาราง.jpg
bottom of page