FOODCOURT1  125    BENEFIT AVAIL 
เป้าหมายเบื้องต้น 6  FOODCOURT
ถนนสายหลัก เดินทางเหนือ  ไปกลัก 2  FOODCOURT1-2
ถนนสายหลัก เดินทางอีสาน ไปกลัก 2   FOODCOURT3-4
ถนนสายหลัก เดินทางใต้ ไปกลัก 2        FOODCOURT5-6
1.FOODCOURT 1  5 USER SPECIAL   User ลำดับ1
3.5 USER 3000 PARTNERS     User ลำดับ2
 
4.FOODCOURT 2  5 USER SPECIAL ROTATION PLAN  สำหรับสมาชิก 125/2 ผู้สามารถแนะนำ 5 รหัสบน เมื่อได้สิทธิ์ ใน 125/2   และสามารถแนะนำ 5 คนใหม่เพื่อได้สิทธิ์ฟรี 1 รหัส Rotation ถูกวางไว้เหนือรหัส  PARTNERS BY YESGROUP  (ส่ง 5 รายชื่อทันที่พร้อมซื้อ  Fast money making tool )
User ลำดับ3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีเงื่อนไข วัน เวลา การเปิด ปิด การขอรหัสพิเศษ เพื่อการสร้างรายได้ที่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกคน
 
5.PARTNERS BY YESGROUP  User ลำดับ 4
6.FOODCOURT 2  5 USER 51 YES- 49 125      NEW  User ลำดับ5
 
7.FOODCOURT1   5 USER 51 YES- 49 125      NEW  User ลำดับ6
 
2.125 FOODCOURT1 NETWORK MEMBERS TEAM  User ลำดับ7
 
8.PARTNERS BY 125  FOODCOURT1 MEMBERS       User ลำดับ8
125/1FOODCOURT1 ผลประโยชน์รายได้ที่จะได้รับ
รายได้ทั้งระบบในแผนการจ่าย success pay ที่เกิดจากมูลค่า package ภายใต้รหัสทั้งหมดทีเกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนใต้ user ลำดับ1FOODCOURT1  5 USER SPECIAL User ลำดับ1 ดังนี้
1.รายได้จากการสร้างสมาชิกเครือข่ายการขยายฐานผู้บริโภค USER
 
2.รายได้ที่เกิดจากการแจกรหัสรับรายได้ของร้านค้าพันธมิตรออฟไลน์ทั้งระบบ เป้าหมายขยายไปทั่วประเทศ และ ทั่วโลก ที่แจกให้กับลูกค้าเดิมของตัวเองที่มาซื้อสินค้าหรือบริการตามปกติ
 
3.รายได้ที่เกิดจากการแจกรหัสรับรายได้ของการขายสินค้าหรือบริการของร้านค้าใน FOODCOURT
 
4.รายได้ที่เกิดจากการขายสินค้าหรือบริการจาก Yes coffee (กาแฟ อาหาร) ทุกสาขาเป้าหมายสาขาที่1 หลังจบ FOODCOURT2  และขยายไปทั่วประเทศ 100 สาขาใน 5 ปี ดำเนินการโดย Yesgroup เป็นผู้ใช้เงินลงทุนทั้งหมดมอบให้แก่สมาชิกที่ทำคุณสมบัติได้ตามเงื่อนไข โดยดำเนินการจัดการในรูปแบบ Franchise (ทุกการใช้จ่ายของลูกค้าแจกรหัสรับรายได้ให้แก่ลูกค้า)
5.รายได้จากการซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านค้าพันธมิตรทั่วโลกผ่านระบบออนไลน์บน website หรือ Application ของ Yes group ในระบบ AFFLIATE
 
6.รายได้จากการดำเนินการของ Yes Delivery หลังจากการเปิดดำเนินการตามแผน อยู่ในระหว่างดำเนินการพัฒนาโปรแกรมด้าน System software
สร้างรายได้ที่ยั่งยืนภายใต้การส่งต่อพัฒนารายได้ด้วย Fast money making tool ทำงานร่วมกับ Rotation system จาก Package 15000 พัฒนาส่งความยั่งยืนด้วย Package133 ส่งรายได้อย่างไร้ขีดจำกัดทุกเดือนอย่างมั่นคงให้แก่สมาชิกทุกคน
เมื่อเกิดความเข้าใจทุกคนจะส่งต่อโอกาสมอบความมั่นคงให้กับคนที่ตัวเองรัก และจะรู้สึกว่าที่ Yes ไม่มีอะไรให้ทำ ไม่มีอะไรต้องกังวล มีแต่การให้โอกาสทุกคนทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำและ พยายามมาทั้งชีวิต การมอบโอกาสเป็นการให้โอกาสแก่คนที่ตัวเองรัก ไม่ใช่เป็นการไปหวังผลประโยชน์จากพวกเค้า การเข้าใจในระบบเชื่อว่าที่ Yes group ทุกคนเข้าใจได้ไม่ยากทุกอย่างมี่ความชัดเจน ความสำคัญอยู่ที่ตัวเราเองว่าเราได้ทำในสิ่งที่คู่ควรหรือไม่
การได้โอกาสเป็นเจ้าของผลประโยชน์ที่มั่นคง ต้องคิดแบบเจ้าของธุรกิจ ต้องพัฒนาธุรกิจสร้างความเติบโตที่ยั่งยืน ไม่มีเจ้าของกิจการคนใดที่คิดแต่จะนั่งรอการเติบโตของธุรกิจตัวเอง โดยไม่ลงมือทำอะไร รอการเติบโตของธุรกิจของตนเองจากการลงมือทำของคนอื่น ซึ่งไม่มีทางเกิดขึ้นได้
ลงมือทำในสิ่งที่คู่ควร แล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คู่ควร รายได้แบบไร้ขีดจำกัด ความมั่นคงของชีวิต ความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมในการสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืน การส่งต่อโอกาสดีๆให้แก่ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้น
สิ่งที่ต้องทำ ของ 125 คน Foodcourt 1 เมื่อทุกคนมองเห็นโอกาสความสำเร็จที่จะเกิดขึ้น ในฐานะเป็นผู้รับประโยชน์สูงสุดจากรายได้ที่เกิดขึ้นทุกช่องทางตามแผน ทุ่มเทอย่างเต็นกำลังเพื่อให้การเติบโตของธุรกิจเป็นไปตามแผน เพื่อให้สอดคล้องกับระบบ AI. การจัดการของระบบและแผนที่กำหนดไว้ เพื่อความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ
แต่อย่างไรก็ตามไม่มีใครสามารถการันตีความสำเร็จ รายได้ที่จะได้รับ ความยั่งยืนของธุรกิจได้ หากไม่มีการทำงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ แต่ทั้งหมดระบบยืนยันได้ว่าหากทุกคนที่เข้ามา ทำงานตามแผนเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการเป็นผู้รับประโยชน์สูดสุด 125 คนจาก Foodcourt1 1user แนะนำ 5คน ความสำเร็จความยั่งยืนที่ต้องการจะเป็นไปตามเป้าหมาย และยิ่งไปกว่านั้นจะเป็นความสำเร็จที่ยั่งยืนให้แก่ทุกคน ไม่มีใครจะได้รับความล้มเหลวจากการเข้าร่วมโปรแกรมนี้
ความสำเร็จตามเป้าหมายจะเกิดขึ้นได้จึงอยู่ที่ความรับผิดชอบของทุกคนที่เข้ามาอยู่ในโปรแกรมนี้
ROTATION SYSTEM
สิทธิ์ของผู้ได้สิทธิ์ 125 / 2 จะได้สิทธิ์ในการทำคุณสมบัติตามเงื่อนไขของแผนเพื่อรับฟรี 1รหัสรับรายได้ เพื่อขึ้นไปเป็นผู้รับประโยชน์สูงสุดของรายได้ตามแผนทั้งระบบในองค์กรใน เวลา วัน ที่ทำคุณสมบัติตามเงื่อนไขสำเร็จ (รายได้ที่ได้รับเป็นไปตามแผน เงื่อนไขของระบบ)
วันเวลาที่เปิดให้ทำคุณสมบัติจะถูกกำหนดตามเงื่อนไขของการเติบโตของผังองค์กรของผังบนใต้รหัสแนะนำตรงของรหัสพิเศษ ROTATION ของแต่ระรอบ
  • facebook
  • Twitter Clean

Contact Yesgroup.,co.ltd

yessuccess11@gmail.com

© 2023 by Business Solutios. Proudly created with Yes.com