FOODCOURT1  125    BENEFIT AVAIL 
เป้าหมายเบื้องต้น 6  FOODCOURT
ถนนสายหลัก เดินทางเหนือ  ไปกลัก 2  FOODCOURT1-2
ถนนสายหลัก เดินทางอีสาน ไปกลัก 2   FOODCOURT3-4
ถนนสายหลัก เดินทางใต้ ไปกลัก 2        FOODCOURT5-6
1.FOODCOURT 1  5 USER SPECIAL   User ลำดับ1
3.5 USER 3000 PARTNERS     User ลำดับ2
 
4.FOODCOURT 2  5 USER SPECIAL ROTATION PLAN  สำหรับสมาชิก 125/2 ผู้สามารถแนะนำ 5 รหัสบน เมื่อได้สิทธิ์ ใน 125/2   และสามารถแนะนำ 5 คนใหม่เพื่อได้สิทธิ์ฟรี 1 รหัส Rotation ถูกวางไว้เหนือรหัส  PARTNERS BY YESGROUP  (ส่ง 5 รายชื่อทันที่พร้อมซื้อ  Fast money making tool )
User ลำดับ3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีเงื่อนไข วัน เวลา การเปิด ปิด การขอรหัสพิเศษ เพื่อการสร้างรายได้ที่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกคน
 
5.PARTNERS BY YESGROUP  User ลำดับ 4
6.FOODCOURT 2  5 USER 51 YES- 49 125      NEW  User ลำดับ5
 
7.FOODCOURT1   5 USER 51 YES- 49 125      NEW  User ลำดับ6
 
2.125 FOODCOURT1 NETWORK MEMBERS TEAM  User ลำดับ7
 
8.PARTNERS BY 125  FOODCOURT1 MEMBERS       User ลำดับ8
125/1FOODCOURT1 ผลประโยชน์รายได้ที่จะได้รับ
รายได้ทั้งระบบในแผนการจ่าย success pay ที่เกิดจากมูลค่า package ภายใต้รหัสทั้งหมดทีเกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนใต้ user ลำดับ1FOODCOURT1  5 USER SPECIAL User ลำดับ1 ดังนี้
1.รายได้จากการสร้างสมาชิกเครือข่ายการขยายฐานผู้บริโภค USER
 
2.รายได้ที่เกิดจากการแจกรหัสรับรายได้ของร้านค้าพันธมิตรออฟไลน์ทั้งระบบ เป้าหมายขยายไปทั่วประเทศ และ ทั่วโลก ที่แจกให้กับลูกค้าเดิมของตัวเองที่มาซื้อสินค้าหรือบริการตามปกติ
 
3.รายได้ที่เกิดจากการแจกรหัสรับรายได้ของการขายสินค้าหรือบริการของร้านค้าใน FOODCOURT
 
4.รายได้ที่เกิดจากการขายสินค้าหรือบริการจาก Yes coffee (กาแฟ อาหาร) ทุกสาขาเป้าหมายสาขาที่1 หลังจบ FOODCOURT2
5.รายได้จากการซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านค้าพันธมิตรทั่วโลกผ่านระบบออนไลน์บน website หรือ Application ของ Yes group ในระบบ AFFLIATE
 
6.รายได้จากการดำเนินการของ Yes Delivery หลังจากการเปิดดำเนินการตามแผน อยู่ในระหว่างดำเนินการพัฒนาโปรแกรมด้าน System software
ROTATION SYSTEM
สิทธิ์ของผู้ได้สิทธิ์ 125 / 2 จะได้สิทธิ์ในการทำคุณสมบัติตามเงื่อนไขของแผนเพื่อรับฟรี 1รหัสรับรายได้ เพื่อขึ้นไปเป็นผู้รับประโยชน์สูงสุดของรายได้ตามแผนทั้งระบบในองค์กรใน เวลา วัน ที่ทำคุณสมบัติตามเงื่อนไขสำเร็จ (รายได้ที่ได้รับเป็นไปตามแผน เงื่อนไขของระบบ)
วันเวลาที่เปิดให้ทำคุณสมบัติจะถูกกำหนดตามเงื่อนไขของการเติบโตของผังองค์กรของผังบนใต้รหัสแนะนำตรงของรหัสพิเศษ ROTATION ของแต่ระรอบ
สำหรับ125คน FOODCOURT 2 USER SPECIAL ROTATION PLAN
S__69074957.jpg
S__69074956.jpg