top of page
unnamed.jpg

ร่วมสร้างสิ่งที่แตกต่างแบ่งปันความมั่นคงในชีวิตให้กับผู้คน

การรักษาสิทธิรับรายได้จากรหัสพิเศษ Rotation133

ผู้ทำคุณสมบัติรับรหัสพิเศษ Rotation133 และทำการปลดล็อคเพื่อสิทธิรับรายได้ ถอน โอนจำนวนเงินรายได้ในรหัสพิเศษ
Rotation133ของตัวเองจำเป็นต้องทำคุณสมบัติเพื่อรักษาสิทธิรับรายได้จากรหัสพิเศษ Rotation133 ด้วยการทำคุณสมบัติ

หลังจากทำการปลดล็อคสิทธิรับรายได้จากรหัสพิเศษ Rotation133 ในเวลา 75 วันนับจากวันทำคุณสมบัติปลดล็อคสามารถทำการเบิกถอนได้ จะต้องพัฒนาสายงาน หลัก 10 สายงาน จาก 5 สายงานที่เป็นเงื่อนไขในการทำให้ตัวเองได้สิทธิในการขอรับรหัสพิเศษ Rotation133 และ 5 สายงานที่เป็นเงื่อนไขในการปลดล็อครหัส Rotation133
เพื่อสามารถเบิกถอนได้
ทั้ง 10 สายงานต้องสามารถทำคุณสมบัติเพื่อขอรับรหัสพิเศษได้ ในระยะเวลา 75 วันหลังจากผู้ทำการปลดล็อกการใช้เบิกถอนเงินรายได้ใน
รหัสพิเศษ Rotation133

การทำคุณสมบัติรักษาสิทธิ์ ผู้ทำคุณสมบัติปลดล็อกแล้วหากระหว่างเวลาเงื่อนไขการทำคุณสมบัติรักษาสิทธิ์ 75 วัน กรณีครบกำหนด 50 วันหลังจากวันปลดล็อกผู้เป็นเจ้าของสิทธิ์รหัสที่ปลดล็อกแล้วยังไม่สามารถสร้างสายงานชั้นลูก 1 ใน 10 สายงานให้เป็นผู้ที่มีรหัส Rotation อย่างน้อย 2 สายงาน รหัสที่ทำการปลดล็อกและสามารถเบิกถอนได้จะถูกทำการล็อกอีกครั้งหนึ่ง และจะทำการปลดล็อกอีกครั้งเมื่อสามารถสร้าง 10 สายงานแนะนำ 5 สายงานล่าง 5สายงานบนที่ทำคุณสมบัติขอรหัส Rotation สำเร็จในเงือนไขเวลา 75 วัน

เมื่อพ้นเวลา 75 วัน สายงานใดในสายงานหนึ่งทั้ง 10 สายงาน ไม่สามารถทำคุณสมบัติเพื่อยื่นขอรับรหัสพิเศษ Rotation133 ผู้ทำการปลดล็อกเพื่อทำการใช้ เบิก ถอน จำนวนเงินรายได้ในรหัสพิเศษRotation133 ที่ทำการปลดล็อคแล้วนั้นจะถูกยกเลิกสิทธิด้วยการยกเลิก รหัสพิเศษนั้นทันที
เงื่อนไขการทำคุณสมบัติ 10 สายงานระบบไม่ตัดสิทธิในการสร้างสายงานใหม่ขึ้นมาแทนสายงานเดิมในการทำคุณสมบัติ ในระยะเวลาการทำคุณสมบัติของรหัสที่คาดว่าไม่สามารถผ่านการทำคุณสมบัติเงื่อนไขการขอรหัสพิเศษ Rotation133

เงื่อนไขการรักษาสิทธิรับรายได้จากรหัสพิเศษ Rotation133 เป็นหลักประกันความสำเร็จความมั่นคงของรายได้ การใช้เครื่องมือนี้เพื่อความมั่นคงของชีวิต อิสรภาพทางการเงิน อิสรภาพการใช้ชีวิต เงื่อนไขนี้จะยืนยันความสำเร็จ ความมั่นคง รายได้ที่ passive ของทุกคน

ทุกคนจะทำงานด้วยความมั่นใจสบายใจ มั่นใจในการทำงานของทุกคน Rotation จะสมบูร์ณแบบ ทุกคนทำได้แน่นอน

หากส่งต่อแบบชัดเจน 5 คนชั้นล่าง และ 5 คนชั้นบน การทำคุณสมบัติรักษาสิทธิ์จะสำเร็จได้ไปพร้อมๆกับการที่ผู้ขอรหัส Rotation สามารถทำการปลดล็อกได้แบบไม่ยาก การทำคุณสมบัติรักษาสิทธิ์ก็เท่ากับการรับผิดชอบต่อคนที่ผู้ทำคุณสมบัติรักษาสิทธิ์แนะนำเข้ามาอย่างจริงจัง

bottom of page