ROTATION INTELLIGENT SYSTEM

ยืนยันทำตามระบบทุกคนสำเร็จรายได้มากไร้ขีดจำกัดมั่นคง

1.แนะนำตรง 5 คนก่อนใครคามลำดับก่อนหลัง ระบบวางรหัส spccial bonus เหนือรหัสบนสุดของเครือข่าย Fast money making tool.ผู้ทำคุณสมบัติแนะนำครบก่อนใครได้สิทธิ์การเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ก่อนใคร

1.แนะนำตรง 4 คนก่อนใครภายไนเวลา 30 วัน Fast money making tool. ได้สิทธิ์การเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์

Special bonus user 1.

4 รหัสสายการแนะนำของรหัส Special bonus fast start มี 3 ใน 4 รหัสสามารถแนะนำ รหัสใหม่ได้ไม่น้อยกว่ารหัสละ 3 รหัส แล้ว (รวม 9 รหัส Fast money making tool) 

Special bonus user 3.

Special bonus user 2.

ผู้ทำคุณสมบัติรับ Special bonus user บน

ผู้ทำคุณสมบัติรับ Special bonus user บน

ผู้ทำคุณสมบัติรับ Special bonus user บน

ผู้ทำคุณสมบัติรับ Special bonus user บน

1.

2.

ผู้ทำคุณสมบัติรับ Special bonus user บน

ผู้ทำคุณสมบัติรับ Special bonus user บน

3.

ผู้ทำคุณสมบัติรับ Special bonus user บน

Success together

Passive income

FOOD COURT 1.