เงื่อนไขการได้สิทธิ์รับรายได้พิเศษ เพื่อรับรายได้สูงสุดและ รายได้ไร้ขีดจำกัด ตามแผน Rotation system ทุกคนทำได้

2222.jpg

สมาชิก 125/1 ที่ทำคุณสมบัติ Rotation  Yes shop เท่านั้น

สมาชิก 125/1 ที่ทำคุณสมบัติ  Rotation ส่วนตัวเท่านั้น

เงื่อนไขความสำเร็จ ความมั่นคงของชีวิต รายได้ไร้ขีดจำกัด ไม่มีคนสุดท้ายที่ไม่มีรายได้ ทำง่ายๆโดยทำทันที ไม่มีข้อโต้แย้ง ขี้นรับรายได้สูงสุดขององค์กรในวันนั้น ด้วยระบบ Rotation system รับรายได้ทุกวันตามแผนด้วยระบบ ai intelligent Fast money making tool
เงื่อนไขการทำงานเพื่อสำเร็จตามเป้าหมาย
1.ยอมรับระบบ ไม่มีข้อโต้แย้ง
2.ทำทันทีทำตามขั้นตอน 3 ขั้นตอน
2.1  active1 ทำทันทีตามภาพด้านบน  เพื่อเป็น 125 แนะนำ 5/25
2.2  active2 เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์รับผลประโยชน์ใน 50 คนของ Yes shop ใดๆ แนะนำ 5 Rotation รวม
2.3  active3 เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์รับผลประโยชน์ใน user ส่วนตัวรับรายได้สูงสุดขององค์กร แนะนำ 7 Rotation ส่วนตัว
 
ระยะเวลาสิ้นสุด เงื่อนไข การทำคุณสมบัติตามโปรแกรม เพื่อพัฒนา สิทธิ์รับรายได้ การเติบโตของธุรกิจภายใต้โปรแกรมการใช้แผนการทำงาน 3 ขั้นตอน
 
1.ในวันที่ 10 / 10 / 563 จะต้องมีสมาชิกผู้ได้รับสิทธิ์รับรายได้ใน 125 /2 ครบ 125 คน
2.หรือ ในวันที่ 10 / 10 / 2563 มีสมาชิกผู้ได้รับสิทธิ์รับรายได้ใน 125 /2จำนวน 50 คน สามารถ Rotation ขอรหัสพิเศษ เพื่อได้สิทธิ์เป็นผู้รับส่วนแบ่งพิเศษในรหัส Yes shop ดำเนินการเพื่อเปิดธุรกิจ Yes shop
3.มีสมาชิก ทำคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งใน 2 ข้อ ในเวลาตามเงื่อนไขที่กำหนด โปรแกรมการพัฒนารายได้ตามแผนนี้ดำเนินการต่อไปถึง 31 /12/ 2563
4.หากในวันที่ 10/10/ 2563 ไม่มีสมาชิกทำคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขข้อ 1. หรือ 2.  Yes group จะยุติการใช้โปรแกรมการพัฒนาสิทธิ์รับรายได้ในรายการนี้เพื่อ พัฒนาการเติบโต ความมั่นคงของธุรกิจนี้ทั้งหมด
5.หากในวันที่ 10/10/ 2563 มีสมาชิกทำคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขข้อ 2.  Yes group จะใช้โปรแกรมนี้ดำเนินการต่อไปจนถึง 31 /12/ 2563 หากในวันที่ 31 /12 / 2563 มีสมาชิกจำนวน 125 คนที่สามารถทำคุณสมบัติ 125/2 Yes group จะใช้โปรแกรมนี้เป็นแผนหลักในการพัฒนารายได้ของสมาชิก พัฒนาการเติบโตของ Yes group อย่างยั่งยืนต่อไป
6.หากในวันที่ 31 /12 / 2563 ไม่มีสมาชิกจำนวน 125 คนที่สามารถทำคุณสมบัติ 125/2 Yes group จะยุติการใช้โปรแกรมนี้เป็นแผนหลักในการพัฒนารายได้ของสมาชิก พัฒนาการเติบโตของ Yes group
สมาชิกผู้ได้รับสิทธิ์เป็น 125/1 ยังคงมีสิทธิ์สมบูรณ์ครบทุกประการจากการได้รับส่วนแบ่ง 51/49 ใน 5 รหัส ซึ่งเป็น 5 รหัสหลักตามแผนที่ 125/1 มีสิทธิ์ที่จะได้รับส่วนแบ่งรายได้ทุกประการ เป็น 5 รหัสที่มีสิทธิ์รับรายได้เหนือสุดทั้งหมดในเครือข่ายปกติ รวมทั้งการแจกรหัสของร้านค้าใน Foodcourt และ ร้านค้าพันธมิตรออฟไลน์ทั้งหมด
ทั้งนี้ทาง Yes group ยังคงเปิดให้สมาชิกสร้างเครือข่าย ส่งต่อรายได้ที่ยั่งยืนด้วยการใช้ Package ทุก Package การใช้ โปรแกรม Fast money making tool. เป็นเครื่องมือในการสร้างความมั่นคงของชีวิตต่อไป
Yes group ยังคงดำเนินการต่อไปตามแผนที่ Yes group ได้ออกแบบระบบไว้ ด้วยความชัดเจนมุ่งมั่น Yes group และทีมงาน บริษัท ทั้งหมดจะยังคงทำงานอย่างหนักทุ่มเทต่อไปเพื่อความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้