CHANGE

The HAPPINESS

Going for the one
Simple
You can
Everyone can
Success pay Rotation System  ByThe happiness


ง่ายๆ คุณทำได้ ทุกคนทำได้ ทำตามที่ระบบออกแบบไว้ วิธีเดียวเพื่อความสำเร็จ ศึกษาจนเข้าใจในหลักการพื้นฐานที่มาของรายได้ ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน แบ่งปันโอกาสให้คนที่คุณรัก

ด้วยการ สร้างเครือข่ายผู้บริโภค และ สร้างระบบร้านค้าพันธมิตร

1.สร้างเครือข่ายผู้บริโภค


1 คน แนะนำ 5 คน ที่ชัดเจน ให้มีเป้าหมาย และวิธีการเดียวกัน ทำแค่นี้แล้วดูแลคนที่คุณแนะนำให้ทำจนสำเร็จ 1 คน แนะนำ 5 ที่ชัดเจนแบบเดียวกัน

2 ระบบร้านค้าพันธมิตร

การนำค่าการตลาด ส่วนแบ่งจากผลกำไรจากการขายสินค้าของร้านค้าพันธมิตร เข้าสุ่การแบ่งปันคืนผลประโยชน์ให้ลูกค้า ด้วยการสร้างกระเป๋าเงินออมให้ลูกค้า เพื่อรองรับรายได้จากส่วนแบ่งผลกำไรจากการขายสินค้าของร้านค้าพันธมิตรทั้งระบบ รวมทั้งการสร้างความมั่นคงให้กับร้านค้าพันธมิตรเองด้วย

ผ่านระบบการจัดการ AI. intelligent โปรแกรมอัจฉริยะ โปรแกรมสนับสนุนการเคิบโตอย่างมั่นคงของระบบการแบ่งปันจากร้านค้าพันธมิตร สร้างความจงรักภักดีจากลูกค้า โอกาสร้านค้าสร้างความมั่นคงทางการเงิน หยุดขายรายได้ไม่หยุด
จากผังการจัดการตามแผนงานที่ระบบจัดการ เมื่อระบบถูกสร้างตามเป้าหมายของการทำงานตามแผน จากการสร้าง เครือข่ายผู้บริโภค และ การสร้างเครือข่ายร้านค้าพันธมิตร
ตามเงื่อนไขการทำงานตามแผนจากการออกแบบระบบ

1.
เครือข่ายผู้บริโภค จากการทำงานตามการออกแบบของระบบ
1.ทุกคน แนะนำ 5 คน ที่ชัดเจน ให้มีเป้าหมาย และวิธีการเดียวกัน ทำแค่นี้แล้วดูแลคนที่คุณแนะนำให้ทำจนสำเร็จ 1 คน แนะนำ 5 ที่ชัดเจนแบบเดียวกัน
2. ครบเงื่อนไขการได้สิทธิ์ Rotation ขอรหัสพิเศษ ทำการขอรหัสพิเศษด้วยการทำงานเพิ่มตามเงื่อนไขทันทีเพื่อรับรหัสพิเศษ

ทุกคนทำตามระบบแบบเดียวกันสิ่งที่จะได้รับ คือการทำในสิ่งที่ทุกคนทำได้ ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม กำหนดวิธีการเป้าหมายขนาดความสำเร็จ และ เงื่อนเวลาความสำเร็จได้ชัดเจน

เมื่อทำงานสำเร็จจะเกิดการทำซ้ำ เรียนแบบแบบง่ายๆ อันเป็นผลทำให้เกิดความมั่นคงของการเติบโตขององค์กรรายได้มั่นคงทุกคนมีความมั่นคงทางการเงิน

สิ่งที่เครือข่ายร้านค้าพันธมิตรได้รับจากการทำงานตามระบบของเครือข่ายผู้บริโภค

USER ของร้านค้าพันธมิตร จะได้รับประโยชน์จากการถูกระบบนำ USER ไปวางไว้ใต้ USER125 Foodcourt แต่เหนือเครือข่ายสมาชิกปกติดังนี้

1.เมื่อรหัส 125 Foodcourt และ รหัส Rotation เติบโต จะสร้างรหัสลงมาเติมเต็มรหัสที่เกิดจากการแจกรหัสเงินออมของ ร้านค้าพันธมิตรที่มอบให้แก่ลูกค้า เป็นการช่วยสร้างการเติบโตของเครือข่ายร้านค้าพันธมิตร เพิ่มโอกาสเงินออมให้มากขึ้นให้แก่สมาชิกผู้รับฟรีจากการแจกของร้านค้าพันธมิตร

2.รายได้ถูกส่งต่อไปให้ร้านค้าอย่างต่อเนื่องด้วยการจัดการของระบบ

3.เครือข่ายผู้บริโภคที่ถูกการแนะนำส่งต่อโอกาสเคิบโตอยู่ภายใต้เครือข่าย ร้านค้าพันธมิตร จะสร้างการเติบโตและมั่นคงให้แก่ ร้านค้าพันธมิตร ส่งต่อรายได้เงินออมให้ลูกค้าที่ได้รับการแจกรหัสฟรี จากร้านค้าพันธมิตร

ผู้แนะนำร้านค้าพันธมิตรโอกาจเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของหุ้นส่วน ของร้านค้าที่ตัวเองแนะนำด้วยการมีร้านค้าที่ตัวเองแนะนำมาแจกรหัสจากทุกการขายสินค้าใต้รหัสของคนแนะนำ

ทุกคนทำในส่วนที่ตัวเองเห็นว่าเหมาะสมกับตัวเอง เครือข่ายผู้บริโภคสำเร็จ และมั่นคงคงได้ทุก PACKAGE ไม่ว่าจะเป็น 133 หรือ 15000  สำเร็จได้ทั้งหมดจากการทำงานตามแผน วิธีเดียวเท่านั้น 1 คน แนะนำ 5 ให้ส่งต่อทำแบบเดียวกัน

ส่วนของร้านค้าพันธมิตรถ้าใคร เห็นว่าเป็นโอกาสและต้องการ โอกาสทีจะได้เป็นหุ้นส่วนของร้านค้าที่ตัวเองต้องการ อาจใช้วิธีแนะนำร้านค้าเข้าสู่ระบบร้านค้าพันธมิตร เมื่อร้านค้านั้นเข้าสู่ระบบและทำการแจกรหัสเงินออมให้แก่ลูกค้า เราก็จะได้รับส่วนแบ่งรายได้เงินออมจากการจัดการของระบบด้วย

เป้าหมายเบื้องต้นจำนวน ร้านค้าพันธมิตรหากเติบโตถึง จำนวน 3000 ร้านค้าทุกร้านค้าแจกรหัสเงินออมให้แก่ลูกค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดเอง  ความมั่นคงทางการเงินจะเกิดขึ้น และเติบโตทางรายได้ให้แก่ทุกคน