top of page

ผลตอบแทนที่ได้รับ 125/1  แบ่งตามส่วนให้กับ 125 คนผู้ทำคุณสมบัติเป็นผู้ได้รับสิทธิ์รับผลตอบแทนรายได้จากทุกข่องทางของระบบ ผ่าน  5 รหัสพิเศษ Foodcourt1 และ 1 รหัส Foodcourt 49 เปอร์เซ็นต์ตามระบบการคำนวนการจ่ายของแผน

ส่วนแบ่งรายได้ 49 เปอร์เซ็นต์รายได้ตามระบบจาก 5 รหัส ดังนี้

 

1. รหัส 3462260

2. รหัส 3462261

3. รหัส 3462262

4. รหัส 3462263

5. รหัส 3462264

ส่วนแบ่งรายได้ 49 เปอร์เซ็นต์รายได้ตามระบบจาก 1 รหัส Foodcourt จะถูกวางระบบเหนือ 5 รหัส ด้านบน เพื่อรับรายได้จากผลตอบแทนที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจภายใต้ Foodcourt1ในรูปแบบผลตอบแทนจากรหัสรับรายได้ที่เกิดขึ้นจากการแจกของร้านค้าใน Foodcourt1

แจ้งการทำคุณสมบัติ 125/1 เพื่อลงทะเบียนทำเนียบผู้ได้สิทธิ์ในการรับผลตอบแทนจากการทำคุณสมบัติ 125/1 คลิ๊ก

bottom of page